•  

Manager in activitatea de turism

Piața turistică reprezintă o provocare pentru managerii de turism, cunoscând noi tendințe și dezvoltând noi profile ale turiștilor din ce în ce mai exigenți. Înscrie-te la acest curs pentru a beneficia de o pregătire profesionistă în domeniu, de la specialiști cu o bogată experiență, care îți vor împărtăși principii și tehnici de bază pentru reușita totală, în conformitate cu noile tendințe ale pieței turistice din România și străinătate.

Află cum să dezvolți o afacere de succes în turism, prin țintirea unei piețe, dezvoltarea produselor turistice specifice și oferirea unor servicii turistice de calitate.

Tip curs: formare managerială

Durata cursului: 6 luni

CUI  SE ADRESEAZĂ ACEST CURS ?

 • Persoanelor care vor să profeseze în domeniul turismului, respectând cerinţele UE
 • Persoanelor care vor să avanseze în carieră prin urmarea cursului de perfecţionare
 • Persoanelor care doresc să obțina brevetul în turism pentru demararea unei afaceri
 • Persoanelor care vor să-şi însuşească cunoștințele necesare gestionării unei afaceri în domeniul turismului, de la cei mai buni specialişti din acest domeniu

UNDE ESTE RECUNOSCUT CURSUL ?

Programul este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), fost Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA). Programul este certificat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, de Ministerul Educaţiei Naționale, având avizul de specialitate de la Autoritatea Națională pentru Turism. Certificatul este recunoscut în Uniunea Europeană.

CONTINUTUL CURSULUI :

 • Comunicare
 • Elemente de drept şi legislaţie
 • Management în turism
 • Management financiar
 • Conducerea proceselor pentru ameliorarea continuă a calităţii în unitate
 • Marketing în turism
 • Controlul respectării reglementărilor legale specifice
 • Utilizarea tehnicii informatice şi a sistemelor de operare

CONDIŢII DE INSCRIERE SI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Condiţii de înscriere: studii superioare finalizate prin examen de licenţă.

 Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

 • Copie CI / BI
 • Copie certificat de naştere
 • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • Copia ultimului act de studii
 • Adeverinţă medicală (cu specificația clinic sănătos)
 • CV

METODA DE LUCRU

CEDES CD foloseşte metode moderne de instruire, bazate pe aplicabilitate imediată, care se axează pe interacţiune directă, activă şi constructivă dintre participanţi şi formatori. Dintre metodele şi instrumentele folosite menționăm: expunere, discuții dirijate, lucru în echipă, studii de caz, joc de rol, chestionare, materiale video, dezbateri, simulări, exerciții şi aplicaţii practice (după caz).

CE INCLUDE TAXA DE PARTICIPARE ?

 • Formalităţile de înscriere
 • Activitatea de curs (teoretică şi practică)
 • Suportul de curs
 • Fişele de lucru
 • Examenul de absolvire
 • Eliberarea certificatului de calificare ANC, recunoscut de ANT, MMFPSPV şi MEN.

DESPRE EXAMENUL DE ABSOLVIRE

Examenul de absolvire constă într-o probă teoretică (test scris) şi o probă orală, respectiv susţinerea unui proiect de absolvire.

CUM MĂ ÎNSCRIU LA ACEST CURS?

Cursul se organizează în toate centrele regionale din ţară.

Înscrierea la acest curs pentru judetele Vaslui, Galati, Iasi, Neamt poate fi facuta la sediul agentiei Campast Tourism din Vaslui, Str. Spiru Haret, Nr. 4, Etaj I, Birou nr.5, tel. 0759 061 585 sau la contact@campast.ro