•  

Director agentie de turism

Director agentie de turism touroperatoare, detailistă/ filială/ sucursală

Tip curs: formare managerială

Durata cursului: 6 luni

Piaţa turistică reprezintă o provocare pentru antreprenorii din acest domeniu, cunoscând noi tendinţe şi dezvoltând noi profile ale turiştilor din ce în ce mai exigenţi. Află cum să-ţi înfiinţezi o agenţie de turism şi să dezvolţi o afacere de succes, prin ţintirea unei pieţe, dezvoltarea produselor turistice specifice şi oferirea unor servicii turistice de calitate.

CUI SE ADRESEAZĂ ACEST CURS ?

  • Persoanelor care vor să profeseze în domeniul turismului, respectând cerinţele UE
  • Persoanelor care vor să avanseze în carieră prin urmarea cursului de perfecţionare
  • Persoanelor care doresc să obţină brevetul de turism pentru pentru gestionarea unei agenţii de turism touroperatoare sau detailiste
  • Persoanelor care vor să-şi însuşească cunoştinţele necesare gestionării unei agenţii de turism, de la cei mai buni specialişti în domeniul turismului

UNDE ESTE RECUNOSCUT CURSUL ?

Programul este autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC), fost Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA). Programul este certificat de Ministerul Educaţiei Naționale și Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice, având avizul de specialitate de la Autoritatea Națională pentru Turism.

Certificatul este recunoscut în Uniunea Europeană.

 CONŢINUTUL CURSULUI :

 • Comunicare
 • Elemente de drept şi legislaţie
 • Management în turism
 • Management financiar
 • Asigurarea calităţii serviciilor
 • Marketing în turism
 • Controlul respectării reglementărilor legale specifice
 • Utilizarea tehnicii informatice şi a sistemelor de operare în agenţiile de turism

CONDIŢII DE INSCRIERE SI ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE

 Condiţii de înscriere: minim studii medii finalizate prin examen de bacalaureat. 

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

  • Copie CI / BI
  • Copie certificat de naştere
  • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
  • Copia ultimului act de studii
  • Adeverinţă medicală (cu specificaţia clinic sănătos)
  • CV

METODA DE LUCRU

CEDES CD foloseşte metode moderne de instruire, bazate pe aplicabilitate imediată, care se axează pe interacţiunea directă, activă şi constructivă dintre participanţi şi formatori. Dintre metodele şi instrumentele folosite menţionăm: expunere, discuţii dirijate, lucru în echipă, studii de caz, joc de rol, chestionare, materiale video, dezbateri, simulări, exerciţii şi aplicaţii practice (după caz).

CE INCLUDE TAXA DE PARTICIPARE ?

 • Formalităţile de înscriere
 • Activitatea de curs (teoretică şi practică)
 • Suportul de curs
 • Fişele de lucru
 • Examenul de absolvire
 • Eliberarea certificatului de calificare ANC, recunoscut de ANT, MMFPSPV şi MEN.

CUM MĂ ÎNSCRIU LA ACEST CURS?

Cursul se organizează în toate centrele regionale din ţară.

Înscrierea la acest curs pentru judetele Vaslui, Galati, Iasi, Neamt poate fi facuta la sediul agentiei Campast Tourism din Vaslui, Str. Spiru Haret, Nr. 4, Etaj I, Birou nr.5, tel. 0759 061 585 sau la contact@campast.ro